Regels ivm Corona


Voor de goede gang van zaken gaan we wel werken met een aantal duidelijke regels tijdens de trainingen


VOOR DE TRAINING

• Meld je 5 minuten voor aanvang van de training bij de toegangspoort van het complex van FC Gulpen. (zie onderstaande plattegrond)
Maak gebruik van de looproutes om de trainingsplek te bereiken.
Omkleden is niet mogelijk dus zorg dat je al omgekleed bent.
Daarnaast dansen we buiten dus even rekening houden met schoeisel!

• Geef je trainster geen hand en houd 1,5 meter afstand tot haar.

• Was thuis je handen en ga naar het toilet voordat je naar de training komt. Was na de training thuis wederom je handen.

• Ben je verkouden en/of heb je koorts? Dan blijf je thuis. Ga je toch naar de training? Dan word je door de trainster weer naar huis gestuurd.

• Word je met de auto gebracht door je ouder/verzorgers? Maak dan gebruik van de kiss & ride route. (zie onderstaande plattegrond) 

• Ouders/verzorgers mogen zich niet op het complex bevinden en mogen slechts tot aan de toegangspoort komen om te brengen en te halen.

• Kom je op de fiets? Maak daarvoor gebruik van de fietsenstalling op het terrein nadat je wordt binnengelaten.

• Zorg dat je niet eerder dan 10 minuten voor de training op het trainingscomplex aanwezig bent om contact met de andere groep te voorkomen.


TIJDENS DE TRAINING

• Je gaat thuis naar het toilet. Is er toch sprake van hoge nood, dan zijn op de trainingslocatie aangewezen toiletten hiervoor beschikbaar. Was je handen goed na het toiletgebruik en maak gebruik van de desinfecterende gel. Laat het toilet schoon achter na gebruik.

• Houd 1,5 meter afstand tot de trainsters en in geval je ouder bent dan 12 jaar ook tot de andere dansende leden.
We gaan voorlopig ook trainen zonder dat je contact hebt met je groepsgenoten.

• Volg de aanwijzingen van de trainsters te allen tijde op.


NA DE TRAINING

• Ga na de training direct naar huis. Blijf niet hangen op het trainingscomplex of bij de fietsenstalling. Dit belemmerd anderen die gebruik maken van het trainingscomplex.

• Word je opgehaald met de auto? Dan kan dat via de kiss & ride-route (zie onderstaande plattegrond)

• Halen je ouders/verzorgers je op met de fiets? Wacht dan op hen bij de toegangspoort. Houd hierbij rekening met de 1,5 meter afstand tot anderen in geval je ouder dan 12 jaar bent.


ALGEMENE RICHTLIJNEN

• Het hervatten van de trainingen is geheel op vrijwillige basis en op eigen risico voor zowel trainsters als jeugdleden.

* Omdat we gebruik maken van een sportcomplex, worden de trainingen, faciliteiten en logistiek conform de adviezen en protocollen van NOC*NSF, KNVB en gemeenten vormgegeven. De afzonderlijke besturen van FC Gulpen en JCV de Gaarekiekerkes zijn niet aansprakelijk voor enige (gezondheids)schade die voortvloeit uit deelname aan de trainingen.

• Ouders/verzorgers mogen niet op het trainingscomplex komen; voor het halen en brengen van kinderen is een kiss & ride-route ingesteld buiten de toegangspoort van het trainingscomplex.

• Was je handen thuis voor en na de training.

• Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest. Aangewezen toiletten mogen enkel bij hoge nood gebruikt worden.

*Kom niet naar de training als je verkouden bent en/of koorts hebt. Heeft een gezinslid koorts? Ook dan blijf je thuis.

• Volg altijd de aanwijzingen van trainsters en houd 1,5 meter afstand tot je trainsters.

X