Contributie

Raad van elf
Prinsengarde Jongens
Prinsegarde Meisjes
Blitz Kids
Funky Teens
Magic Diamonds

€ 22,50 per seizoen
€ 15,= per seizoen
€ 72,= per jaar / 6,= per maand*
€ 72,= per jaar / 6,= per maand*
€ 72,= per jaar / 6,= per maand*
€ 72,= per jaar / 6,= per maand*

*Bovengenoemde bedragen zijn de bedragen zonder de eventuele contributieverhoging!!! (ingang april 2016)

De contributie verhoging kan worden voldaan d.m.v.:

1. Loten verkopen tijdens de jaarlijkse loterij van de jeugdcarnaval.
Ieder gezin, ongeacht het aantal kinderen lid van de vereniging,  krijgt eenmaal 50 loten á € 0,50.
Alle loten dienen (wel) verkocht te worden. Meer loten verkopen dan deze 50 stuks mag natuurlijk ook,
de opbrengst is tenslotte bestemd voor uw eigen kind(eren). Verkoop kan in een aan u toebedeelde straat of
wijk (deur aan deur) of aan familie of bekenden . U kunt ze natuurlijk ook zelf kopen.

of

2. Een hogere contributie betalen. Per gezin bedraagt de verhoging (dus alleen voor het eerste kind)op jaarbasis € 25,-
Dit bedrag kan men in één keer betalen of men verhoogt de periodieke automatische overschrijving. Indien men kiest voor
een hogere contributie en dus geen verkoop van loten dient men dit vooraf bij de penningmeester kenbaar te maken.
Spelregels tot contributie betaling:
1. Betaling uitsluitend via automatische bankincasso door JCV de Gaarekiekerkes (klik hier)
2. Contributiebedrag lid van dansgroep € 72,- per jaar (dit is excl. € 25,- per gezin indien men geen loten verkoopt).

Klik >>> hier <<< voor huishoudelijk reglement