Uitschrijven leden

Akkoord met de uitschrijving. Indien de uitschrijving van leden van de dansgroepen na 1 april geschiedt dient de contributie betaald te worden tot en met 31 december
X