Historie Jeugdcarnaval

In 1961 werd onze jeugdcarnavalsvereniging opgericht door Joop Delissen, toen nog gekleed in een
stel geleende clownspakjes van de Harmonie van Gulpen. De eerste jeugdprins van de
Gaarekiekerkes was Math Ronken, die hierna uiteindelijk nog vele jaren penningmeester van de
vereniging is geweest. Ondertussen bestaat onze vereniging al meer dan 52 jaar en dit hopen we nog
lang voort te zetten.
Het voorzitterschap is sinds de oprichting al meerdere malen overgegeven. In 1980 nam
Mart Everaers de voorzittershamer over van Joop Delissen waarna van 1985 tot 1989 René Canisius
de vereniging in goede banen mocht leiden. René heeft uiteindelijk de overstap gemaakt naar
CV de Gaarekiekere en vervulde daar jaren de rol van secretaris. Vanaf 1991 gaf Ron Jetten leiding
aan de Gulpense jeugdcarnaval. In 2010 heeft Dave Vluggen de rol van voorzitter op zich genomen.
Dave was hiervoor reeds 8 jaar secretaris. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester, bestaat
de leiding momenteel uit 8 personen. Dit is nodig omdat de vereniging is uitgegroeid tot ruim
90 leden, variërend van raad van elf en prinsengarde tot dansmarietje(s).
De vereniging draait al jarenlang geheel op het werk en de inzet van vrijwilligers, die het
carnavalshart op de goede plaats hebben zitten. Zonder deze vrijwilligers zou er zeker geen
jeugdcarnaval zijn op het niveau van heden ten dage! Als huidige leiding van de Gulpense
jeugdcarnaval zijn wij dan ook trots op onze vereniging.

Sinds de oprichting zijn er natuurlijk heel wat ontwikkelingen de revue gepasseerd. Zo zijn er
inmiddels heel wat prinsen uitgeroepen en hebben er heel wat dansmarietjes en danspaartjes
opgetreden. De bekendste hieruit zijn zeker Monique Vluggen, Astrid Schiffelers en Hanneke
Winthagen, Claudia Schreuder en Kenneth Slenter / Edward Schmets, Maud Ronken, Simone Abels,
danspaartje Youri Hamaekers en Daisy Hick, Lisanne de Bie en solo Lisanne Gusting.
Zara Harings mag zich op dit moment solo dansmarietje van de vereniging noemen.

Op 4 november 2011 was de aftrap voor een club van oud jeugdprinsen.

Het langst “zittende” lid van de leiding is momenteel “Us Truuske” (Truus Schmets).
Ook buiten de carnavalstijd hebben al heel wat activiteiten plaatsgevonden.

Een blik aan historische foto’s kunt u vinden onder de knop “foto’s

X